f contact
AGENDA
>
MENU

Contact

©do-re-mini.nl
christiannemaurer@gmail.com

Christianne Maurer-Verhoeven
06-41148548/ 030-2442527

agenda

 

Start muzieklessen op KDV Kidslodge

dinsdag 23 augustus

Start Muziek op schoot Herfstcursus

woensdag 21 september

Start Muziek op schoot Wintercursus

woensdag 18 en vrijdag 20 januari